Despre Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A.: Scopul principal al activităţii Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului S.A. este producerea cantităţii de huilă energetică preconizată până la epuizarea rezervelor deschise în vederea asigurării unei lichidări organizate a activităţii, în condiţii de legalitate şi pentru atenuarea consecinţelor sociale şi regionale ale închiderii. Acesta presupune efectuarea lucrărilor de închidere în condiţii de siguranţă a personalului şi a zăcământului, cât şi ecologizarea perimetrelor în conformitate cu Planul de închidere şi Proiectul Tehnic de închidere si Ecologizare, aferent Sucursalei Mina Petrila, Sucursalei Mina Paroşeni şi Sucursalei Mina Uricani.

Ca urmare a obligaţiilor asumate de România faţă de Uniunea Europeană referitoare la închiderea minelor de cărbune neviabile precum şi a condiţiilor stricte de menţinere în funcţionare a minelor de cărbune, în contextul noilor reglementări europene care prevăd reducerea sprijinului pentru minele de cărbune necompetitive, având în vedere Decizia 787/2010/UE a Consiliului privind ajutorul de stat acordat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive şi Decizia C(2012) 1020 final a Comisiei Europene pentru autorizarea ajutorului de stat, s-a înființat Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA.

Obiect de activitate: Cod CAEN 0510 – Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

Capital social: 228.495.330 lei
Pondere ME în capitalul social: 100%
Rezultat net 2018: – 227.777 lei

Cifra de afaceri rezultată în 2018: 1.881.049 lei

Sistem de administrare: unitar

Consiliu de Administrație:
Bobar Gheorghe
Moise Iuliana
Rusu Dorel
Petre Ileana
Cațan Alina Luminița

Director General:
Pavel Dreghici Vasile

Site: www.snimvj.ro