Activitatea principală: Scopul principal al activităţii Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului S.A. este producerea cantităţii de huilă energetică preconizată până la epuizarea rezervelor deschise în vederea asigurării unei lichidări organizate a activităţii, în condiţii de legalitate şi pentru atenuarea consecinţelor sociale şi regionale ale închiderii. Acesta presupune efectuarea lucrărilor de închidere în condiţii de siguranţă a personalului şi a zăcământului, cât şi ecologizarea perimetrelor în conformitate cu Planul de închidere şi Proiectul Tehnic de închidere si Ecologizare, aferent Sucursalei Mina Petrila, Sucursalei Mina Paroşeni şi Sucursalei Mina Uricani.

Despre SN Închideri Mine Valea Jiului S.A.: Ca urmare a obligaţiilor asumate de România faţă de Uniunea Europeană referitoare la închiderea minelor de cărbune neviabile precum şi a condiţiilor stricte de menţinere în funcţionare a minelor de cărbune, în contextul noilor reglementări europene care prevăd reducerea sprijinului pentru minele de cărbune necompetitive, având în vedere Decizia 787/2010/UE a Consiliului privind ajutorul de stat acordat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive şi Decizia C(2012) 1020 final a Comisiei Europene pentru autorizarea ajutorului de stat, s-a înființat Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA.

Pe perioada derulării programului de închidere se urmăreşte încadrarea anuală şi pe fiecare sucursală în parte, în costurile previzionate, în veniturile previzionate, cât şi în valoarea aprobată a ajutorului de stat, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât diferenţa pozitivă dintre costurile şi veniturile realizate. Pentru funcţionarea activităţii în condiţii optime societatea îşi propune aplicarea principiilor transparenţei decizionale în conformitate cu prevederile legale. Realizarea lucrărilor de închidere şi ecologizare se face în limitele şi condiţiile stabilite de Decizia 787/2010/UE a Consiliului şi a autorizării acordării ajutorului de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale – Decizia C(2012) 1020 final, modificată prin Decizia C(2015) 8066 final, a Comisiei Europene, conform Planului de închidere pentru accesarea ajutorului de stat necesar facilitării închiderii minelor de cărbune necompetitive, întocmit în baza Deciziei UE.

Capital social: 228.495.330,00 lei
Pondere în capital social: 100%
Rezultat financiar 2014: 401.107,00 lei

Director General: Aurel Anghel
Consiliu de Administrație:
Gheorghe Bobar
Radu Nicolae Chiurtu
Sorin Mihai Radu
Mihai Darie
Aurel Anghel
Site: www.snimvj.ro