SAPE SA

Despre Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.: SAPE  are ca activitate principală administrarea participațiilor minoritare pe care statul român le deține în unele societăți din domeniul energiei electrice.

SAPE a luat fiinta in data de 07.05.2014, in urma procesului de divizare a Sociietății de Distribuție și Furnizare Energie Electrica Electrica S.A. conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Proiectul de divizare din data de 19.12.2013, publicat de catre Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe propria pagina web la data de 23.12.2013.

SAPE SA în urma divizării Electrica SA a preluat și adminstrează următoarele participații:

  • E – Distributie Dobrogea SA = 24.90%;
  • E – Distributie Banat SA = 24.87%;
  • ENEL Energie SA = 37,00%;
  • E – Distributie Muntenia SA = 10,00%;
  • ENEL Energie Muntenia SA = 10,00%;
  • Electrica Soluziona SA = 49,00%;
  • Bursa Romana de Marfuri = 0,58%;
  • Hidro Tarnita S.A. = 99,36%.

Obiect de activitate: Cod CAEN 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Capital social: 431.237.800 lei
Pondere ME în capitalul social: 100%
Rezultat net 2018: 3.342.727 lei

Cifra de afaceri rezultată în 2018: 0 lei

Sistem de administrare: dualist

Consiliu de Supraveghere:
Tudor Laurențiu – Dan
Blejan Ciprian Mircea
Negruț Cornelia
Pană Ionel
Crișan Valeriu Radu

Directorat:
Văduva Constantin
Mîndroc Clara
Marian Luiza

Site: www.sape-energie.ro