raten mioveniDespre Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară: RATEN are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului științific și tehnic național pentru domeniul de energetica nucleară în vederea funcționării în condiții de securitate nucleară a instalațiilor aferente domeniului; dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generație IV; dezvoltarea de tehnologii pentru managementul combustibilului nuclear ars și al deșeurilor radioactive; producția de radioizotopi pentru medicină și industrie; activități de cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică; pregătirea specialiștilor în domeniul nuclear; dezvoltarea de specialitate în calitate de organizații tehnice suport ale administrației publice centrale; programe de informare publică; activități specifice cooperării internaționale în domeniu.

RATEN s-a înfiinţat la 1 octombrie 2013, prin divizarea parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, Drobeta Turnu Severin, RAAN, în urma  separării  activităţilor de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică şi suport tehnic pentru energetica nucleară, desfășurată în fostele sucursale SCN și SITON. Actualele Sucursale, RATEN ICN și RATEN CITON formau în 1977 Institutul de Reactori Nucleari Energetici, IRNE, pentru ca în 1990 să devină două entități distincte: Institutul de Cercetări Nucleare, ICN, respectiv ISPE-ON și ulterior CITON. În 1998 prin reorganizarea RENEL și înființarea RAAN, ICN  si CITON devin sucursalele acestei Regii sub denumirea Sucursala Cercetări Nucleare, SCN, Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare, SITON.

Obiect de activitate: Cod CAEN 7219 – Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Patrimoniu: 23.239.198 lei

Pondere ME în capitalulul social: 100%
Rezultat net 2018: 96.582 lei

Cifra de afaceri rezultată în 2018: 81.485.348 lei

Sistem de administrare: unitar

Consiliu de Administrație:
Costreie Toma Bogdan
Cocea Dumitru
Codescu Dan
Negruț Cornelia
Cazacu George Laurențiu
Gentea Cristian
Prisecaru Claudia Florina

Director General:
Gentea Cristian

Site: www.raten.ro