raten mioveniActivitatea principală: Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară Mioveni are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului științific și tehnic național pentru domeniul de energetica nucleară în vederea funcționării în condiții de securitate nucleară a instalațiilor aferente domeniului; dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generație IV; dezvoltarea de tehnologii pentru managementul combustibilului nuclear ars și al deșeurilor radioactive; producția de radioizotopi pentru medicină și industrie; activități de cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică; pregătirea specialiștilor în domeniul nuclear; dezvoltarea de specialitate în calitate de organizații tehnice suport ale administrației publice centrale; programe de informare publică; activități specifice cooperării internaționale în domeniu.

Despre RATEN: Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) s-a înființat la 1 octombrie 2013 prin divizarea parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, Drobeta Turnu-Severin, RAAN, în urma separării activităților de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică și suport tehnic pentru energetica nucleară. Regia are în componență două sucursale: Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, RATEN ICN și Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București Măgurele, RATEN CITON.

Ponderea în capitalul social: 100%
Rezultatul financiar 2014: 401.107,00 lei

Director General: Cristian Patticu
Consiliu de Administrație:
Elena Ilie
Vasile Șalaru
Dan Codescu
Georgeta Gavrilă
Marcel Bogdan Pandelică
Toma Bogdan Costreie
Cristian Patticu
Alina Mihaela Stanciu

Site: www.raten.ro