petrotrans

Despre Petrotrans S.A.: Scopul S.C. “Petrotrans” S.A. este efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de prestări de servicii de transport produse petroliere prin conducte magistrale şi pe calea ferată şi alte activităţi corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

S.C. Petrotrans S.A. este o societate comercială cu capital integral de stat care s-a înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr.1218/2001, prin reorganizarea şi divizarea parţială a Sucursalei “Petrotrans” din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM S.A. București. Dosar 3441/105/2007 – prin Încheierea din data de 17.10.2007, Tribunalul Prahova a dispus începerea procedurii falimentului.

Obiect de activitate: Cod CAEN 6030 – Transporturi prin conducte

Stadiul actual: faliment

Lichidator: ROMINSOLV SPRL