nuclearelectricaActivitatea principală: Principalele domenii de activitate ale Nuclearelectrica S.A. se axează pe producerea de energie electrică, termică și de combustibil nuclear. De asemenea, Nuclearelectrica S.A. coordonează lucrările de investiții-dezvoltare, precum și activitățile de formare și perfecționare a resurselor umane din domeniu.

Despre Nuclearelectrica: Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost proiectată pentru cinci reactoare cu tehnologie canadiană, de tip CANDU, cu puteri instalate de circa 700 MW fiecare. Până în prezent, au fost puse în funcțiune 2 reactoare (Unități). Unitatea 1 asigură aproximativ 10% din consumul național de electricitate, iar prin punerea recentă în funcțiune a Unității 2, crește ponderea energiei nucleare în consumul național la 17%-18%. Datorită condițiilor tehnice, din cele cinci Unități, cel mult patru pot fi puse în funcțiune.

Capital social: 3.015.138.510,00 lei
Pondere în capital social: 82,4959%
Rezultat financiar 2014: 133.064.655,00 lei

Director General: Daniela Lulache
Consiliu de Administrație:
Alexandru Săndulescu
Daniela Lulache
Bogdan Stănescu
Dan Popescu
Alexandru Alexe
Carmen Radu
Sebastian Gabriel Tcaciuc
Site: www.nuclearelectrica.ro