Institutul de cercetare si inginerie tehnologica proiectare mine pe lignit SA

Despre Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Mine pe Lignit: Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Mine pe Lignit SA furnizează pe piața românească servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în alte științe naturale și inginerie.

ICSITPML a fost înfiinţat în 1967 ca o necesitate firească a dezvoltării industriei miniere din Oltenia. În această zonă urma să se facă deschiderea şi punerea în exploatare a şase mari bazine miniere (Rovinari, Motru, Jilţ, Gilort – Amaradia, Berbeşti şi Husnicioara), cu producţia cărora trebuia să se alimenteze cinci centrale termoelectrice ce asigurau o parte importantă din baza energetică a ţării.
Prin Încheierea FN din data de 28.05.2014 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 7721/63/2014 a fost deschisă procedura generală de insolvență. Administratorul special a depus Planul de reorganizare, aprobat de creditori și admis de instanța de judecată.

În baza Deciziei nr.93/13.02.2019° Tribunalul Dolj a dispus ieșirea din insolvență a Institutului de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Mine pe Lignit SA.
Obiect de activitate:  Cod CAEN 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

Sistem de administrare: unitar

Consiliu de Administrație:
Stănculescu Anișoara
Bucheru Ana Crăița
Codescu Dan

Director General:
Goreci Gheorghe

Site: www.icsitpml.ro