Hidro Tarnița S.A.

POZA-HTActivitatea principală: Societatea Hidro Tarnița S.A. este societatea de proiect care are ca obiectiv construcția hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești. Construcția CHEAP Tarnița-Lăpuștești cu o putere instalată de 1.000 MW presupune o investiție de tip green-field de circa 1 miliard de euro.
Despre Hidro Tarnița SA: Societatea gestionează procedura de selecție de investitori pentru construcția CHEAP Tarnița-Lăpuștești – obiectiv de interes național, având în vedere rolul de echilibrare în Sistemul Energetic Național, rolul său strategic în securitatea energetică și siguranța națională, având în vedere că tehnologia presupune singura modalitate eficientă de stocare a energiei la scara mare.
Proiectul este esențial în contextul existenței unui portofoliu în creștere continua cu producție de energie intermitentă, care impune instalarea de capacități de echilibrare suplimentare.
În cadrul derularii procedurii de selecție a investitorilor, s-a încheiat prima etapă – etapa de precalificare a investitorilor; cinci consorții au depus ofertele preliminare și neangajante, dintre care trei investitori au fost precalificați.
În prezent, se desfășoară etapa negocierilor preliminare și neangajante, în care sunt analizate ofertele depuse de investitorii precalificați. Pe baza rezultatelor negocierilor preliminare și neangajante cu toți investitorii, se va elabora Caietul de Sarcini pentru licitație, urmând etapa a 3-a, licitația propriu-zisă.
Capital social subscris: 8.957.500 de lei, integral vărsat
Pondere în capital social:

  • Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA – 99,358%
  • Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA: 0,642%

Director General: Ion Badea
Consiliu de Administrație:
Moldoveanu Ion Adrian
Necula Cristina
Pâciu Gabriela
Site: www.hidrotarnita.ro