image-2015-04-9-19878687-70-centrala-grozavesti-elcenDespre Electrocentrale București SA: ELCEN a fost înfiinţată în decembrie 2002, ca filială a S.C. Termoelectrica S.A., prin reorganizarea acestei societăţi comerciale. În prezent, Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGZ Romgaz (2,49%).

Obiectul de activitate al companiei îl reprezintă producţia, transportul, distribuţia, dispecerizarea şi vânzarea energiei termice, dar şi producţia şi vânzarea energiei electrice. ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi din Bucureşti (90%).

Obiect de activitate: Cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică

Capital social: 715.834.690 lei
Pondere ME în capitalul social: 97,51%
Rezultat net 2018: – 11.612.288 lei
Cifra de afaceri rezultată în 2018: 1.662.289.802 lei

Stadiu actual: Societate „în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”, conform Sentinţei civile nr. 5872 din data de 22.10.2018 emisă de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul 35304/3/2016.

Administrator judiciar:
SIERRA QUADRANT SPRL Filiala București

Administrator special:
Crețu -Sârbu Claudiu – Ionuț

Site: www.elcen.ro