Despre Conpet SA:  Societatea este operatorul Sistemului Național de Transport (“SNT”) al țiteiului, gazolinei, condensatului și etanului, în conformitate cu prevederile Legii petrolului  nr. 238/2004, cu moficările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin H.G. nr. 2075/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CONPET deține o poziție de monopol natural pentru activitatea de transport prin conducte al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din România. Totodată, activitatea de transport prin conducte prestată de CONPET este reglementată de către ANRM, care stabilește tarifele în baza unei metodologii elaborate și aprobate de această autoritate.

Obiect de activitate: Cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică

Capital social: 28.569.842,40 lei
Pondere ME în capitalul social: 58,72%
Rezultatul net 2018: 60.676.014 lei

Cifra de afaceri rezultată în 2018: 385.140.170 lei
Admisa la tranzactionare:   La Bursa de Valori București începând cu 05.09.2013
Sistem de administrare: unitar
Consiliu de Administrație:
Gheorghe Cristian – Florin
Icob Constantin-Ciprian
Meșca Darius Dumitru
Popa Claudiu Aurelian
Albulescu Mihai Adrian
Gavrilă Florin Daniel
Pavăl Karina

Director General:
Timur Vasile CHIȘ

Site: www.conpet.ro