CN Uraniu

Despre Compania Națională a Uraniului S.A.: Compania Naţională a Uraniului are în administrare resursele minerale de uraniu existente în România. Compania desfăşoară activități de: exploatare a zăcămintelor de uraniu, preparare a minereurilor și obținere a concentratelor uranifere, rafinare a concentratelor și valorificare a UO2 nuclear pur, conservare, închidere și ecologizare a obiectivelor cu activitate sistată.

Compania Naţională a Uraniului, înființată în anul 1997, este unicul producător și furnizor de dioxid de uraniu din România, destinat fabricării combustibilului nuclear pentru reactoarele de tip CANDU de la CNE Cernavodă.
CNU S.A. are sediul central în București și deține patru subunități în teritoriu: Sucursala Suceava, Sucursala Feldioara, Punct de lucru Sector Ștei și Punct de lucru Sector Oravița.

Obiect de activitate: Cod CAEN 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

Capital social: 41.328.440 lei
Pondere ME în capitalul social: 100%
Rezultat net 2018: 3.823.846 lei

Cifra de afaceri rezultată în 2018: 29.772.517 lei

Sistem de administrare: unitar

Consiliu de Administrație:
Bobâlcă Cornel
Demeter Tiberiu
Danubianu Mircea Dragoș
Prepeliță Alexandru
Gheorghe Paraschiv

Director General:
SANDU Ovidiu Iulian

Site: www.cnu.ro