CN A Huilei SA

Despre COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA: Obiectul de activitate al companiei este extracția huilei.

În martie 2013, prin Hotărârea AGA a fost aprobată dizolvarea și lichidarea voluntară. În iunie 2013, a fost semnat contractul cu lichidatorul Expert Insolvență SPRL. În aprilie 2015, Tribunalul Hunedoara în Dosarul nr. 6385/97/2014 a dispus începerea procedurii simplificate a insolvenței cu același lichidator, iar Compania a fost înregistrată la ORC sub administrator special in procedura simplificata a insolventei.

Obiect de activitate: Cod CAEN 0510 – Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

Stadiu actual: Faliment

Lichidator: EXPERT INSOLVENȚA SPRL

Administrator Special: Rămulescu Mihaela